en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Bwydlen Partïon Nadolig

Bwydlen Partïon Nadolig

Mae’n ddrwg gennym, ‘da ni’n gwybod Mai dim ond mis Medi ydy hi, ond mae’n amser i ni grybwyll y gair sy’n dechrau gyda ‘N’…  mae ein bwydlen Partïon Nadolig bellach ar gael! Gweinir o ddydd Llun 2il nes y 21ain o Ragfyr ar gyfer carfanau o hyd at 20 o bobl. Mae gofodau preifat ar gael yn ddibynol ar faint eich criw – a pheidiwch ag anghofio, mae gennym 7 ystafell gwesteion chwedlonol o fendigedig os bydd angen llety arnoch. Bwciwch yn gynnar, rydym yn llenwi’n gyflym!

Click here for the menu and call 01407 253102 to book.

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.