en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Sgôr pum seren aur i SMH

Sgôr pum seren aur i SMH

Yn dilyn asesiad diweddar gan Croeso Cymru, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi’n dyfarnu â nid yn unig sgôr pum seren, ond hefyd Gwobr Aur clodfawr am safon ein llety moethus.

Fe wnaeth yr adborth gan Croeso Cymru ddatgan “Mae Gwobr Aur Croeso Cymru wedi’i benodi er mwyn tynnu sylw at yr eiddo masnachol rheiny sydd yn darparu safonau eithriadol uchel, nid yn unig o safbwynt adeiledd y llety, ond hefyd yn nhermau lefelau a safon y gwasanaeth a’r lletygarwch a gynigir. Derbyniodd ein asesydd brofiad cyflawn o’r pwyntiau hyn.”

Mae’r saith ystafell westeion trawiadol yn y Sandy Mount House yn cynnwys ystafelloedd rhyng-gysylltol sydd yn berffaith ar gyfer teuluoedd, ynghyd â dwy ystafell sydd yn addas i gŵn. Rydym yn llenwi’n gyflym ar gyfer yr Haf – cliciwch yma er mwyn gwirio argaeledd neu i ragarchebu ystafell.

Rhagarchebu ystafell

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.