en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Gwraig ganmlwydd oed o rosneigr ei hun yn agor y drysau i’r Sandy Mount House newydd

Gwraig ganmlwydd oed o rosneigr ei hun yn agor y drysau i’r Sandy Mount House newydd

Roeddem wrth ein boddau’n ddiweddar yn croesawu gwraig leol, ganmlwydd oed, Mary Roberts,  ‘Anti Mary’ i bawb yn Rhosneigr, i agor y drysau i Tŷ Sandy Mount sydd newydd gael ei ailwampio. Estynnwyd gwahoddiad i bobl leol a gwahoddedigion i noson lle’r oedd modd gweld y bwyty a’r bar trawiadol, newydd sydd bellach ar agor i’r cyhoedd.

Cafodd gwahoddedigion prosecco a canapés, gan roi iddynt flas o fwydlen Tŷ Sandy Mount a grëwyd gan y cogydd, Hefin Roberts, ac sy’n cynnwys detholiad o gynnyrch ffres a lleol Cymreig. Mae yna gregyn gleision Menai, Halen Môn, Môn las – caws glas o Fôn, cig moch wedi’i halltu’n lleol a selsig cartref gan  E.T.Jones ac mae hyd yn oed cig oen Môn o fferm Dolmeinir ar un o bizzas unigryw’r tŷ bwyta.

Yn y rhestr ddiodydd ceir fersiwn arbennig o ‘Bloody Mary’ – fe’i bedyddiwyd yn ‘Anti Mary’ er anrhydedd i fodryb sy’n annwyl gan lawer yn y pentref.

Yn ogystal â bwyty a bar trawiadol, mae gan Tŷ Sandy Mount saith ystafell wely moethus, y mae modd, bellach, eu harchebu.

Mae Tŷ Sandy Mount yn agored saith niwrnod yr wythnos o 9am – 11pm, gan weini brecwast, coffi, diodydd, cinio ganol dydd, cinio nos a byrbrydau yn y bar. Nid oes modd archebu prydau nos ar ôl 9pm.

Meddai Jo Watson, rheolwr Tŷ Sandy Mount: “Roeddym wrth ein boddau ein bod yn agored mewn amser ar gyfer y Nadolig ac roedd y ffaith fod Anti Mary, gwraig ganmlwydd oed enwog Rhosneigr ar gael i ddechrau’r parti, yn gwneud yr achlysur yn un hyd yn oed mwy arbennig. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl leol ac ymwelwyr i Tŷ Sandy Mount yn yr wythnosau a’r misoedd i ddod. Os yw’r wythnosau agoriadol yn fesur o’r hyn sydd i ddod, bydd 2019 yn flwyddyn brysur!”

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.