en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Aros

Bydd saith ystafell wely hyfryd ac unigryw - pump ohonynt yn enfawr (gyda rhai yn cysylltu â’i gilydd - sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd). Bydd golygfeydd anhygoel o arfordir Rhoscolyn i’w gweld o’r ddwy arall, At hyn, mae dwy o’n hystafelloedd yn rhai cŵn-gyfeillgar fel bod modd i chi ddod â’ch ffrind blewog iddynt brofi ysblander Môn.

Eich cartref oddi cartref

Mae Sandy Mount House yn croesawu gwesteion bach yn ogystal â rhai mawr ac mae digon i’w wneud ar yr ynys i gadw plant o bob oed yn brysur. Mae gan ein hystafell fwyaf, Tŷ Glan Môr, ddrysau rhyng-gysylltiol i Twyni a Broc Môr i greu ystafell deulu berffaith. Ar yr ail lawr, mae Cefnfor a Siac yn rhannu coridor y gellir ei gau i greu llecyn hunangynhwysol.

Rydym hefyd yn hapus i ddarparu cotiau teithio a gwelyau plygu i blant dan 15 oed – rhowch wybod i ni wrth archebu.

Archebu ystafell

Shack

 • Gwely enfawr neu ddau wely sengl gyda dillad gwely White Company
 • Golwg ar y môr a sedd ffenestr
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu, basnau dwbl a bath maint llawn gyda chawod ar wahân
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Mae modd cau’r coridor cysylltu i greu llecyn preifat gyda Ocean

Gweld yr ystafell

Ocean

 • Gwely enfawr gyda dillad gwely White Company
 • Golwg ar y môr a sedd ffenestr
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu a chawod
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Mae modd cau’r coridor cysylltu i greu llecyn preifat gyda Shack

Gweld yr ystafell

Driftwood

 • Gwely enfawr neu ddau wely sengl gyda dillad gwely White Company
 • Golwg ar y môr
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu a chawod
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Drws rhyng-gysylltiol i Beach House

Gweld yr ystafell

Shell

 • Gwely enfawr gyda dillad gwely White Company
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu a chawod
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Cŵn-gyfeillgar

Gweld yr ystafell

Pebble

 • Gwely enfawr gyda dillad gwely White Company
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu a chawod
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Cŵn-gyfeillgar

Gweld yr ystafell

Dunes

 • Gwely enfawr neu ddau wely sengl gyda dillad gwely White Company
 • Golwg ar y môr a llecyn eistedd
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu, basnau dwbl a bath maint llawn gyda chawod uwchben
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Drws rhyng-gysylltiol i Beach House

Gweld yr ystafell

Beach House

 • Ein hystafell fwyaf ac ynddi wely anferthol pedwar postyn gyda dillad gwely White Company
 • Golwg ar y môr a llecyn eistedd
 • Darperir gynau a sliperi
 • Teledu sgrîn wastad clyfar
 • Peiriant coffi Nespresso, te a bisgedi cartref
 • Bar bach
 • Mynediad rhad ac am ddim at Ryngrwyd di-wifr
 • Ystafell ymolchi en-suite gyda rheilen dyweli wedi’i chynhesu, a bath maint llawn gyda chawod ar wahân
 • Cynhyrchion cyfarch Molton Brown
 • Drws rhyng-gysylltiol i Dunes a Driftwood

Gweld yr ystafell

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.