en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Bwydlen y Gwanwyn

Bwydlen y Gwanwyn

Ar ôl adolygu eich sylwadau ac adborth rydym wedi gwneud ambell newid i’n cynigion bwyd, gan gynnwys bwydlen nos newydd a bwydlen llysieuol/fegan yn llawn prydau newydd gan Hefin sydd yn gaddo tynnu dŵr o’ch dannedd.

Os nad ydych eisoes wedi galw draw am flas, archebwch fwrdd nawr gan ddilyn y ddolen isod, ac edrychwn ymlaen at glywed eich barn!

Archebu bwrdd

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.