en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Croeso i'n tŷ

Bwyty glan môr cyfoes a bar yw Sandy Mount House ym mhentref glan môr Rhosneigr, Môn.

Cartref oddi cartref i fwyta, ymgynnull a chysgu. Dychmygwch gorneli clyd, tanau coed ac ystafelloedd llawn steil.

Bwyta a Diod

Gweinir bwyd cyfoes o gynnyrch tymhorol lleol gan y prif gogydd arobryn, Hefin Roberts

Caiff y fwydlen ei llunio’n ôl blasau a thraddodiad coginio Cymreig gan arwain at fwyd hael a chysurus sy'n cynhesu'r enaid.

I gael gwybod rhagor

Edrychwn ymlaen at eich cael wrth ein bwrdd

Am fwyd, coffi neu deisen neu efallai am ddiod o'n detholiad rhyfeddol o gwrw’r grefft, cwrw go iawn a choctels, wedi’u gweini â gwên. Bydd croeso i chi, pa bryd bynnag y byddwch yn cyrraedd.

Archebu ystafell

Cysgu

Arddull tŷ glan môr moethus a chyfoes yn treiddio trwy bob un o'n saith ystafell.

Deffrowch i sŵn y môr a'r traeth ar garreg eich drws - anghofiwch y gwaith diflas beunyddiol ac ymlacio i fywyd pentref ar yr arfordir.

Tŷ glan môr rystig, ffasiynol â theimlad cartrefol a thîm croesawus

About

Dyddiadur

Ein gweithgareddau o ddydd i ddydd, digwyddiadau yn y tŷ ac adegau o ddod ynghyd ac amryfal achlysuron.

Bwydlen dan do newydd

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod ein Prif gogydd a’i dim wedi dyfeisio bwydlen […]

Darllen mwy...

Bwydlen gyda’r nos newydd

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod Hefin a’i dîm wedi bod yn gweithio’n […]

Darllen mwy...

Bwydlen Partïon Nadolig

Mae’n ddrwg gennym, ‘da ni’n gwybod Mai dim ond mis Medi ydy hi, ond […]

Darllen mwy...

Meistr-wers Jin

Ydych chi’n adnabod y gwahaniaeth rhwng eich Bombay a’ch Bathtub?! I ddathlu Diwrnod Jin […]

Darllen mwy...

Bwydlen y Gwanwyn

Ar ôl adolygu eich sylwadau ac adborth rydym wedi gwneud ambell newid i’n cynigion […]

Darllen mwy...

Mae’r Gin Tin wedi agor!

Fe wnaeth y pewnwythnos pasg godidog ddarparu’r cyfle delfrydol i lansio Gin Tin a […]

Darllen mwy...

Dweud helô wrth ein RhC Newydd; Chloe

Mae’n bleser gennym groesawu Chloe Everitt i dîm y Sandy Mount House fel ein […]

Darllen mwy...

Sgôr pum seren aur i SMH

Yn dilyn asesiad diweddar gan Croeso Cymru, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod […]

Darllen mwy...

Gwraig ganmlwydd oed o rosneigr ei hun yn agor y drysau i’r Sandy Mount House newydd

Roeddem wrth ein boddau’n ddiweddar yn croesawu gwraig leol, ganmlwydd oed, Mary Roberts,  ‘Anti […]

Darllen mwy...

Horiau agor dros y Nadolig

Noswyl Nadolig 09:00 – 23:00 Dydd Nadolig Bar yn unig 11:30 – 14.30 Dydd […]

Darllen mwy...

SMH yn penodi rheolwr cyffredinol

Mae Tŷ Sandy Mount wedi penodi Jo Watson i arwain ei dîm rheoli. Bydd […]

Darllen mwy...
<
>

Pwy sy'n mynd i fod gyda chi?

Rydym wedi gwirioni â chŵn ac mae ein drysau bob amser yn agored i chi a’ch ffrindiau gorau.

Mae gennym ddwy ystafell cŵn-gyfeillgar i chi a’ch ffrind pedair coes gysgu ynddynt ac mae croeso i gŵn yn y bar ac ar y teras blaen.

Yn SMH mae croeso i deuluoedd â phlant o bob oed.

Mae gan ein gwesty lu o nodweddion plant-gyfeillgar i gadw’r rhai bach yn hapus –

  • Mae yna filltiroedd o draethau tywod a phyllau glan môr i’w harchwilio – cymerwch fenthyg un o’n rhwydi pysgota a gweld beth allwch chi ei ddarganfod.
  • Mae rhai o’n hystafelloedd yn rhyng-gysylltu, sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd.
  • Gallwn ddarparu cotiau teithio a gwelyau sy’n plygu – rhowch wybod i ni wrth archebu beth sydd ei angen arnoch.
  • Mae cadeiriau uchel i’w cael yn y bwyty ac mae croeso i blant fwyta yn unrhyw le.
  • Rydym wedi llunio bwydlen arbennig Tŷ Sandy Mount o fwyd ffres ar gyfer plant – dim bwyd wedi’i rewi i’w weld yn unman!

Os oes angen unrhyw beth arall arnoch i wneud cyfnod eich teulu yma yn un arbennig, rhowch wybod i ni a gwnawn ein gorau i sicrhau eich bod yn ei gael.

Dysgu syrffio, syrffio barcud a syrffio gwynt yn Rhosneigr

Mae Rhosneigr yn hafan chwaraeon dŵr a pha ffordd well o anghofio am fywyd corfforaethol na threulio diwrnod yn mynd i’r afael â bwrdd syrffio? Anfonwch eich manylion atom a byddwn yn hapus i drefnu hyn i chi.

Mae gennym ddau le bwyta preifat yn Tŷ Sandy Mount – un ar gyfer 12 o bobl a’r llall ar gyfer 18. Ar ôl eich diwrnod o weithgaredd, cewch ddiod haeddiannol yn y bar a phryd blasus wedi’i goginio gan ein cogydd arobryn, Hefin Roberts.

Mae cariad yn yr awyr yn SMH ac nid oes lle gwell i dreulio amser gyda rhywun arbennig.

Nid wrth oleuo canhwyllau’n unig y mae creu awyrgylch am ramant! Rhaid creu amgylchedd lle gall y ddau ohonoch wirioneddol ymlacio, bod chi’ch hun a dianc rhag straen ac ymyraethau bywyd beunyddiol.

Cofrestru

We won’t share your data or send you spam. View our full privacy policy

Follow Us

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.